ទំព័រដើមទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនង

ការិយាល័យក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋាន:
ផ្ទះលេខ ២១១-២១២, ផ្លូវ ៦CC-២, ភូមិគោកចំបក់, ឃុំចោមចៅ,
ខ័ណ្ឌពោធិសែនជ័យ, ក្រុងភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ប្រអប់សំបុត្រលេខ ១២៤៧.
☎ (+៨៥៥)២៣ ៩៩៦ ៥៣១ / លេខបន្ទាន់: (+៨៥៥)៦៨ ៤៧០ ៤៨០


ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរឬយោបល់អំពីការងាររបស់អង្គការ HRTF សូមអ៊ីុម៉ែលមកកាន់យើងខ្ញុំ សូមផ្ញើឈ្មោះ និងអាស័យដ្ឋានអ៊ីុម៉ែលទៅលេខាធិការដ្ឋាន HRTFGo to top