ទំព័រដើមអំពីយើងម្ចាស់ជំនួយ និងដៃគូរ

ម្ចាស់ជំនួយ និងដៃគូ

ក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅដ្ឋានសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអង្គការទាំងនេះសម្រាប់ភាពជាដៃគូនិងការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ

    MISEREOR »
MISEREOR ជាអង្គការប៊ីស្សពកាតូលិករបស់អាល្លឺម៉ង់សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍។ អស់រយៈពេលជាង 50 ឆ្នាំ MISEREOR បានប្តេជ្ញាចិត្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រនៅអាហ្វ្រិកអាស៊ីនិងអាមេរិកឡាទីន។ ការគាំទ្ររបស់ MISEREOR គឺអាចរកបានសម្រាប់មនុស្សដែលត្រូវការជំនួយដោយមិនគិតពីសាសនាជាតិឬជាតិសាសន៍របស់ពួកគេ។

ការផ្លាស់ប្តូរមិនអាចចេញវេជ្ជបញ្ជាពីខាងក្រៅបានទេ។ ហេតុនេះហើយបានជា MISEREOR ជឿជាក់លើការគាំទ្រដល់គំនិតផ្តួចផ្តើមដែលត្រូវបានដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងដោយជនក្រីក្រនិងអ្នកខ្សត់ខ្សោយ។ នេះគឺដោយសារតែនៅក្នុងបទពិសោធរបស់ MISEREOR វាគឺពួកគេខ្លួនឯងដែលមានកម្លាំងដើម្បីកែលម្អជីវិតរបស់ពួកគេប្រកបដោយនិរន្តភាព។ យើងគាំទ្រពួកគេក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេស្របតាមគោលការណ៍ជួយដល់ការជួយខ្លួនឯង។ នៅលើដីគម្រោងទាំងឡាយត្រូវបានដំណើរការដោយអង្គការក្នុងស្រុក។ នេះធានាថាការងាររបស់គម្រោងគឺផ្តោតទៅលើតម្រូវការនិងរបៀបរស់នៅរបស់មនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធ។


  Norwegian People's Aid »
Norwegian People’s Aid អនុវត្តការងារបង្ការនិងគាំទ្រជាក់ស្តែងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេស។ ការចូលរួមរបស់អង្គការនេះផ្តោតលើតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រចំនួនពីរគឺ: ការចែកចាយអំណាចនិងធនធាននិងការការពារជីវិតនិងសុខភាព


   ForumSyd »
Forum Syd ធ្វើការសម្រាប់ពិភពលោក ដែលមានយុត្តិធម៌ និងនិរន្តរភាព ដែលមនុស្សទាំងអស់មានអំណាចដើម្បីផ្លាស់ប្តូរជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេ។ នៅពេលមនុស្សដឹងពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេនិងទទួលបានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមតាមរយៈអង្គការដ៏រឹងមាំហើយនៅពេលដែលអ្នកកាន់អំណាចដឹងអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេនិងគោរពពួកគេនោះគឺជាពេលដែលការផ្លាស់ប្តូរយូរអង្វែងអាចសម្រេចបាន។ ជាលទ្ធផលយើងធ្វើការជាមួយការផ្លាស់ប្តូរនៅទូទាំងពិភពលោកដោយបង្កើតសង្គមស៊ីវិលរឹងមាំនិងផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយាពីរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមដែលរើសអើង។ នេះយើងធ្វើជាមួយដៃគូជាច្រើនរបស់យើងនិងការលះបង់របស់យើងដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសមភាពនិងការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយចីរភាព។


ចូលរួមជាមួយយើង

 • Executive Director

  Location: Phnom Penh
  Status: Full time, One year contract and renewable
  Deadline: 16 March, 2018 at 5:00PM

 • Admin/HR Officer

  Location: Phnom Penh
  Status: Full time, One year contract and renewable
  Deadline: 16 March, 2018 at 5:00PM

Go to top