HomeMedia CenterNewsយុទ្ធនាការ បញ្ឈប់និទណ្ឌភាពនៅកម្ពុជា!

យុទ្ធនាការ បញ្ឈប់និទណ្ឌភាពនៅកម្ពុជា!

នាយកក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋាន, បន្រ្តីគម្រោង, មន្ត្រីផ្នែកច្បាប់, មន្ត្រីតាមដានគម្រោង, មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកព៍ត៌មាន និងបុគ្គលិករបស់ក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋាន ចូលរួមយុទ្ធនាការ បញ្ឈប់និទណ្ឌភាពនៅកម្ពុជា! គ្មាននិទណ្្ឌភាព កម្ពុជានឹងមានសេរីភាព ប្រជាធិបតេយ្យ និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញ!

Recent Media Quotes

Total Visitors:
4198910